Chính Sách
13:27:4507/06/2022

I: ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐẶT PHÒNG/ TERMS ANDCONDITIONS:

Tất cả đặt phòng phải được xác nhận bằng văn bản gửi đến Anja Resort qua email với đầy đủ thông tin. Kiểm tra tình trạng phòng trống và giá phòng bằng điện thoại không được xem như là đã đặt phòng. Resort không chấp nhận những xác nhận đặt phòng bằng lời nói.

All reservations must be in writing and send to the Resort either by e-mail with authentic information. Telephone availability checks are not considered as a commitment for the reservation. Hotels are not required to provide verbal confirmation of availability.

 

1. NHẬN PHÒNG VÀ TRẢ PHÒNG/ CHECK IN & CHECKOUT

·         Thời gian nhận phòng là sau 14:00 và trả phòng trước 12:00.

Check in time is available from 14:00 PM and check out time is before 12:00 PM.

·         Việc gia hạn thời gian trả phòng sẽ tùy thuộc vào tình trạng phòngtrống.

Extension of check out time is subject to availability and will be charged as:

+ Trả phòng muộn trước18:00: Phụ thu 50% giá phòng/đêm

Late check out until 18:00 PM: Surcharge 50% room rate per night

+ Trả phòng muộn sau 18:01: Phụ thu 100% giá phòng/đêm

Late check out after 18:01 PM: Surcharge 100% room rate per night

 

2. CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG/ CANCELLATION & NO SHOW POLICIES

 

Đại lý Du lịch phải thông báo qua email gửi đến Resort về việc hủy bỏ hoặc sửa đổi đặt phòng trong thời gian tối thiểu quy định sau đây:

The Travel Agent must notify the resort of cancellation and reduction in number of accommodations within the minimum period specified hereunder:

 

  • Hủy phòng/sửa đổi đặt phòng trước ngày nhận phòng 14 ngày được miễn phí . Cancellations/Amend is made before 14 days prior arrival and further – free of charge.
  • Hủy phòng/sửa đổi đặt phòng từ ngày thứ 14: phạt 50% tổng tiền phòng. Cancellations/Amend is made within 14 days prior arrival date will be charged 50% of the payment.
  • Hủy phòng/sửa đổi đặt phòng từ ngày thứ 7, không đến nhận phòng, trả phòng sớm: phạt 100% tổng tiền phòng và không hoàn tiền. Cancellations/Amend is made within 7 days prior arrival date, No-show, early check out will be charged 100% of the payment and non-refundable.

3. ĐẶT CỌC VÀ THANH TOÁN/ DEPOSIT &PAYMENT

 

  • Tất cả các đơn đặt phòng phải được thanh toán xong trước ngày trả phòng.

All reservations should be settled before check-out.

  • Thời hạn thanh toán cho đặt phòng áp dụng tùy thuộc mùa thấp điểm hoặc mùa cao điểm của đặt phòng, thời hạn cần thanh toán sẽ được xác nhận rõ qua e-mail.

Term of payment for the reservation can be applied various for low season or high season of the booking, prepayment will be required after receiving confirmation by e-mail

·         Công ty du lịch phải thanh toán trước khi khách check out nếu không khách phải thanh toán trực tiếp tại khách sạn với giá công bố.

Travel agent must prepayment before check out otherwise the guest will have to pay directly to hotel with the public rates.

·         Tất cả các phòng đã đặt sẽ tự động hủy nếu Resort không nhận được thanh toán đúng hạn.

Should a holding pre-payment not be received by the due date, all rooms held will be released.

·         Tất cả thanh toán sẽ được chuyển trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của Bên A bằng tiền đồng Việt Nam.

All payment shall be made directly to Party A bank account in Vietnamese Dong.

 

Thông tin tài khoản /Account Details:

 

Tài khoản xuất hóa đơn :

Tài khoản VND: 1011 000 631 653

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH BỐN MÙA PHÚ QUỐC

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Phú Quốc

Nội dung CK: "Tên Đại lý du lịch - Mã đặt phòng"

 

III. TRÁCH NHIỆM/RESPONSIBILITIES

 

Resort buộc phải hủy bỏ Hợp đồng với Đại lý Du lịch vì những trường hợp ngoài khả năng kiểm soát. Những trường hợp này có thể do tác hại nghiêm trọng (hủy bỏ/thay thế phương tiện công cộng định kỳ của địa phương, những sự cố kỷ thuật về giao thông, việc nhiễm bệnh, đóng cửa sân bay hoặc nhà ga, chiến tranh (công khai hoặc không công khai), đe dọa chiến tranh, bạo động, bạo loạn, đình công, thiên tai, những hoạt động hay đe dọa khủng bố...). Những trường hợp trên, Resort sẽ lập tức thông báo trực tiếp đến khách hàng và đề nghị khách hàng chọn ngày thay thế hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán.

The Resort be obliged to cancel travel arrangements due to circumstances beyond its control. These may be for reasons of force major (cancellation/alteration of domestic scheduled services, technical problems with transportation, contamination, closure of airport or train stations, war [whether declared or not], threat of war, riots, civil disturbances, strikes, disasters, terrorist activities or threat of such, etc). In such cases, the Resort shall inform direct clients without delay and shall offer clients the choice of alternative dates or a full refund of all money paid.

Resort  không chịu trách nhiệm về việc hoãn, hủy bỏ chuyến bay hoặc mất liên lạc và không chịu bất kỳ phí tổn hoặc hậu quả từ việc nói trên. Khách hàng sẽ chịu chi phí này.The Resort cannot assume any responsibility for flight delays, cancellations or missed connections and are not liable for any expenses or consequences resulting there from, and such expenses shall be borne by the client.

 

V. LƯU Ý ĐẶC BIỆT/SPECIAL REMARKS

Hợp Đồng có hiệu lực là hợp đồng bản chính có chữ ký – đóng dấu của đại diện hai bên.

Valid contracts are origin copies with authorized stamped and signature of both parties.

  • Sau khi ký và đóng dấu vui lòng gửi lại hợp đồng cho chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp. Please endorse your confirmation of acceptance below, stamp and return 01 copy for our file to the address provided.
  • Hợp đồng này có giá trị sau khi chúng tôi nhận được với đầy đủ chi tiết của Công ty bao gồm mộc đỏ và chữ ký có thẩm quyền. Nếu không, hợp đồng sẽ không có giá trị. This contract is valid after we receive a valid copy of contract which is  stamped and authorized signature. Otherwise, the contract shall be null and void.
Same category
0983635054