ANJA VILLA BEACHFRONT 04 BEDROOMS

   Diện tích: 200m2

   Loại giường: 01 giường Queen

   Số phòng: 04 phòng

   Sức chứa: 08 người lớn