ANJA BEACH RESORT & SPA PHU QUOC

Tiện nghi ANJA BEACH RESORT & SPA PHU QUOC
Chính sách, quy định của ANJA BEACH RESORT & SPA PHU QUOC
Qui định nhận phòng
Qui định hủy đổi của khách sạn
Qui định về trẻ em và giường phụ
Quy định hủy/đổi dịch vụ

Điều kiện hủy đổi khi đặt phòng chưa được xác nhận và giao dịch thanh toán chưa thành công.

 

 

Đánh giá khách hàng về khách sạn ANJA BEACH RESORT & SPA PHU QUOC

0983635054